Hem Skrifter Soldattorp
nr 48
Historia Torp & Gårdar Program Styrelse Medlem Kontakt

           

SKOKLOSTER GILLE

 

 

Kulturföreningen Skokloster Gille bildades 1978 och firade därmed 30-årsjubileum år 2008. Föreningen är öppen för alla som har intresse av att träffa nya vänner och lära mer om Skokloster socken och de som bott och bor där.

 

Att vara medlem i Skokloster Gille är att värna om gammalt och nytt i gemenskap på ett sätt som knyter samman alla som bor och verkar i socknen.

 

Vid sidan av kontakten med varandra, möten och träffar skall föreningen bedriva en seriös forskning kring Skoklosters äldre och nutida liv. Detta material publiceras undan för undan i olika skrifter

 

Föreningen leds av ett årsmöte, vilket väljer styrelse och olika arbetsgrupper. Årsmötet väljer även revisorer och valberedning. Till grund för verksamheten finns stadgar. Förutom allt arbete med soldattorp nr 48 har föreningen påtagit sig uppgiften att bedriva forskning kring Skoklosterbygdens äldre och nutida liv samt dess kultur. Sprida kännedom om detta samt samla och arkivera framtaget material.

 

 

ARBETSGRUPPER OCH KOMMITTÉER

 

Gårdsrådet
ser till att verksamheten vid soldattorpet fungerar på bästa sätt.

Forsknings- och Fornminneskommittén
ägnar sig åt forskning och har hittills tagit fram material till flera skrifter och förutom det publicerat flera artiklar i medlemsbladet. De arrangerar även vandringar i bygden under året.

 

Festkommittén
arrangerar trevliga kalas för medlemmarna, bland annat den årliga kräftfesten.

Medlemsbladskommittén
samlar in medlemmarnas bidrag i form av berättelser och bilder. Medlemsbladet utkommer med två nummer per år.

 

 

 

 

Aktiviteter 2015

Gillets gästbok

 

Besök oss gärna på vår Facebook

 

Vi är medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund

 

 

Skokloster Gilles verksamhetsprogram för år 2015 är nu klart. En del aktiviteter är endast för våra medlemmar och en del är allmänheten välkommen till.

Vi får tillönska våra medlemmar och övriga kulturarbetare samt allmänheten en ljus advent och en God Jul och ett Gott Nytt År !